Какво ще намерите тук

Наближава кампанията за кандидатстване в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в средните училища и в професионалните гимназии в 8. клас в област Русе. В този сайт ще се опитаме да Ви запознаем с важните неща, които трябва да знаете за процедурата за кандидатстване и да отговорим на въпросите, които най-често си задавате. Публикували сме полезната информация за училищата и специалностите, които те предлагат, под формата на информационни брошури, които се поместват съответно в раздели "Прием в средно общообразователно училище и профилирана гимназия" и "Прием в професионална гимназия" според вида на учебното заведение.

Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ (http://www.artrousse.com/) и Спортно училище "М-р Атанас Узунов" (http://sportnoruse.weebly.com/) извършват приема си по различна процедура. Подробна информация можете да намерите на техните сайтове.

Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни при избора на училище, в което ще продължите Вашето образование. Пожелаваме Ви успех при кандидатстването.

ВАЖНО

Всички ученици, които през тази учебна година завършват 7. клас, се явяват на Национално външно оценяване по три учебни предмета. Националното външно оценяване по български език и литература и Националното външно оценяване по математика са и приемни изпити за вход в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в СУ и в професионалните гимназии, в които се осъществява прием след завършен 7. клас (с изключение на НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ и СУ "М-р Атанас Узунов"). За да могат да продължат образованието си в по-горен етап, трябва да кандидатстват всички седмокласници, независимо дали са положили успешно приемните изпити. Седмокласниците, приети в предишни години в специализиараните училища (НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ и СУ "М-р Атанас Узунов"), имат две възможности за избор. Те могат или да сменят училището си, като подадат заявление за кандидатстване заедно с останалите връстници, или да останат в досегашното си училище. Във втория случай не е необходимо да подават заявление.

Национално външно оценяване в 7. клас

Резултатите са обявени

Провери резултати

Oнлайн заявление за кандидатстване в 8. клас

Подай заявление

Малко статистика

Направете своя избор

Прием в СУ и профилирана гимназия

Прием в професионална гимнaзия

Дейности по приема на ученици

За процедурата стъпка по съпка

График на дейностите по приема

Прием на деца със заболявания

Прием на деца, които са сираци

Прием на деца, които са близнаци

Статистика за приема на ученици

Балообразуване за паралелките

Документи, свързани с приема на ученици

Национално външно оценяване в 7. клас

В деня на провеждане на изпитите

Изпитни материали за НВО в 7. клас